Được xây nhà trên đất đang có tranh chấp?

Hỏi: Ông bà nội để lại cho bố mẹ tôi một thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trước khi mất, ông bà có thay đổi về việc chia lại đất cho các con. Do đó, thửa đất này hiện vẫn đang bị tranh chấp. Liệu gia đình tôi có thể xây dựng nhà ở trên mảnh đất này hay không?

Nguyễn Mạnh Linh (Biên Hòa, Đồng Nai)

Xin cảm ơn!

dat tranh chap ee00
Mảnh đất đang trong tình trạng tranh chấp, chưa được giải quyết dứt điểm thì không được cấp phép xây dựng nhà ở trên đất đó. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời: 

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ được quy định rõ tại điều 93, Luật Xây dựng năm 2014 như sau:

“1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Về điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, Điều 94, Luật Xây dựng năm 2014 quy định:

“1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm:

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt;

c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

2. Đối với công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng điều kiện quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật này.

3. Đối với nhà ở riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 93 của Luật này.

4. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.

5. Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.”

Căn cứ theo quy định nêu trên, nếu trường hợp của bạn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp giấy phép xây dựng thì gia đình bạn sẽ được cấp phép xây dựng nhà ở.

Vậy nhưng, do mảnh đất đang trong tình trạng tranh chấp, chưa được giải quyết triệt để nên nếu bạn vẫn tiến hành xây dựng thì người có quyền lợi với mảnh đất này có thể yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo Điều 122, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Cụ thể như sau:

“Điều 122. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp

Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp được áp dụng nếu trong quá trình giải quyết vụ án có căn cứ cho thấy người đang chiếm hữu hoặc giữ tài sản đang tranh chấp có hành vi tháo gỡ, lắp ghép, xây dựng thêm hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản đó.”

Như vậy, đất đang có tranh chấp về quyền sử dụng đất, chưa được giải quyết triệt để thì chưa có căn cứ để xác định chủ sử dụng đất là ai. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì thế sẽ không cấp phép xây dựng nhà ở trên đất này.

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/10/22/duoc-xay-nha-tren-dat-dang-co-tranh-chap

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *