Sản lượng tiêu thụ nội địa của xi măng tăng mạnh

Bộ Xây dựng vừa công bố số liệu về sản lượng tiêu thụ xi măng nội địa. Theo đó, trong tháng 8, tổng lượng xi măng tiêu thụ nội địa đạt 5,11 triệu tấn. Tính tổng 8 tháng, con số tiêu thụ này của xi măng nội địa đạt đến 39,58 triệu tấn, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2015.

5 5503
Lượng tiêu thụ tăng nhưng giá xi măng vẫn ổn định

Cũng theo công bố của Bộ Xây dựng, xuất khẩu clinker và xi măng đạt khoảng 1,10 triệu tấn. Cũng trong 8 tháng, xuất khẩu clinke và xi măng bằng 94,9% so với cùng kỳ năm 2015 bởi con số 10,20 triệu tấn.

Lượng tiêu thụ xi măng tỏng tháng 8 tăng mạnh bởi các điều kiện về thời tiết. Dù sản lượng tiêu thụ nội địa tăng mạnh nhưng giá mặt hàng này vẫn ổn định.

Dựa vào các điều kiện thực tế về vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và các chính sách đầu tư phát triển, Bộ Xây dựng đã ước tính nhu cầu xi măng năm 2016 là khoảng 75-77 triệu tấn, tăng 3,2 – 6% so với năm 2015. Bộ Xây dựng cũng cho rằng, tiêu thụ xi măng nội địa đạt khoảng 59 – 60 triệu tấn, tăng 4,5 – 6,3% ; xuất khẩu cũng đạt khoảng 16 – 17 triệu tấn, ngang với năm 2015.

Theo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *