Được tặng cho mảnh đất đã có di chúc thừa kế?

Hỏi: Ông nội tôi có mảnh đất thổ cư rộng 80m2 ở ngoại thành Hà Nội và Giấy chứng nhận đứng tên ông. Ông tôi có làm di chúc thừa kế, có xác nhận của UBND xã. Tuy nhiên, nay ông lại muốn tặng cho tôi mảnh đất này.

Vậy xin hỏi, liệu ông tôi có thể tặng cho tôi mảnh đất đã làm di chúc thừa kế hay không? Chúng tôi có phải họp gia đình để hỏi ý kiến của các thành viên trong nhà không?

Xin cảm ơn!

Nam Nguyễn (Thanh Trì, Hà Nội)

di chuc thua ke 7003
Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế​. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì ông nội bạn đã làm di chúc thừa kế mảnh đất thổ cư 80m2 cho con cháu, đồng thời di chúc cũng đã được công chứng.

Thời điểm có hiệu lực của di chúc được quy định tại Điều 643, Bộ Luật dân sự năm 2015 như sau:

“Điều 643. Hiệu lực của di chúc

1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.”

Như vậy, theo quy định nêu trên thì di chúc sẽ có hiệu lực kể từ ngày người để lại di sản mất. Do đó, khi ông nội bạn còn sống thì di chúc vẫn chưa phát sinh hiệu lực. Ông bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục tặng cho bạn mảnh đất này.

Mặt khác, khi không còn di sản vào thời điểm mở thừa kế thì di chúc cũng sẽ không phát sinh hiệu lực. Vậy nên, nếu hiện tại ông bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình thì có thể tiến hành lập hợp đồng tặng cho bạn mà không cần phải họp gia đình để hỏi ý kiến của các thành viên trong nhà.

Trân trọng!

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/10/15/duoc-tang-cho-manh-dat-da-co-di-chuc-thua-ke

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *