3 trường hợp nhà ở riêng lẻ được miễn giấy phép xây dựng từ năm 2021

Từ tháng 1/2021, theo Luật Xây dựng sửa đổi, có 3 trường hợp sẽ được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ.

Cụ thể, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Về cấp giấy phép xây dựng, sẽ có 3 trường hợp được miễn giấy phép khi xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, bao gồm:

1. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

giay phep xay dung nha o rieng le 495c
Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng nhà ở có sự thay đổi từ ngày 1/1/2021 theo hướng nhiều nơi tại nông thôn phải có giấy phép xây dựng khi khởi công. Ảnh minh họa

Lưu ý, chủ đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

Trong khi đó, đối với các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ không nằm trong một trong những trường hợp trên phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật, gồm:

1. Nhà ở riêng lẻ tại đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.

4. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô trên 07 tầng.

An Thanh

>> Cần phải xin giấy phép khi sửa chữa, cải tạo nhà?

>> Cấp giấy phép xây dựng rút ngắn từ 30 ngày xuống còn 20 ngày

>> Hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở năm 2020

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/11/13/3-truong-hop-nha-o-rieng-le-duoc-mien-giay-phep-xay-dung-tu-nam-2021

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *