Tag Archives: giới tính nam

Nhiễm sắc thể Y đang biến mất, giới tính mới sẽ thay thế nam giới?

(Dân trí) – Giới tính con người do gen trên nhiễm sắc thể Y quyết định. Nhiễm sắc thể Y đang thoái hóa và nếu biến mất sẽ dẫn đến sự tuyệt chủng loài người trừ khi chúng ta tiến hóa có thêm một gen giới tính mới. Nhiễm sắc thể Y đang dần biến […]