Phải gia hạn sổ đỏ khi nhận thừa kế đất?

Hỏi: Vào năm 2007, bố tôi di chúc để lại cho tôi 200m2 đất trồng cây hàng năm. Tuy nhiên, sổ đỏ hết hạn năm 2010. Vậy xin hỏi, tôi có phải gia hạn sổ đỏ hay không?

Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp thì mảnh đất của bố bạn để lại thuộc trường hợp sử dụng đất có thời hạn. Trước đây, pháp luật quy định thời hạn giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho cá nhân, hộ gia đình là 20 năm. Tuy nhiên, theo Luật Đất đai năm 2013, thời hạn này đã được điều chỉnh tăng lên thành 50 năm.

Cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày 01/07/2014, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn đã quy định.

so do 1 d3a0
Thời hạn giao đất trồng cây hàng năm cho cá nhân, hộ gia đình đã được điều chỉnh tăng lên thành 50 năm. (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Cụ thể hơn, Điều 74, Nghị Định 43/2014/NĐ CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai quy định về trình tự, thủ tục khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, hộ gia đình như sau:

“2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Theo các quy định nêu trên thì mảnh đất mà bố bạn để lại không cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, bạn phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tại văn phòng công chứng hoặc phòng công chứng tỉnh, thành phố nơi có bất động sản. Có vậy, bạn mới trở thành người có quyền sử dụng đối với mảnh đất này.

Nếu bạn vẫn muốn điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì vẫn cần tiến hành thủ tục nhận di sản thừa kế trước. Bởi lẽ, sau khi thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế bạn mới có quyền sử dụng mảnh đất. Hơn nữa, thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất phải do người sử dụng đất yêu cầu. Cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc điều chỉnh thời hạn ghi trong sổ đỏ.

Link bài viết gốc
http://thanhnienviet.vn/2020/10/01/phai-gia-han-so-do-khi-nhan-thua-ke-dat

ThanhnienViet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *