Ngành CN xi măng Canada triển khai kế hoạch hành động vì khí hậu

Hiệp hội Xi măng Canada ủng hộ kế hoạch hành động vì khí hậu của British Colombia. Kế hoạch này đặt nền tảng cho sự phát triển của ngành công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Chính phủ Canada đáp ứng các mục tiêu cho tới năm 2050.

b 73de
Ngành công nghiệp xi măng của British Columbia sẽ đi đầu
trong đổi mới và phát triển bằng việc sử dụng các loại xi măng
sản sinh lượng khí thải nhà kính thấp hơn

Ngành công nghiệp xi măng hoan nghênh cam kết với của chính quyền British Colombia trong việc sử dụng xi măng Portland-Limestone cho bê tông trong xây dựng các cơ sở hạ tầng công cộng. Cam kết này đồng nghĩa với việc giảm phát thải khí nhà kính 10% so với việc sử dụng xi măng Portland thông thường. Kế hoạch này khuyến khích các đơn vị sản xuất xi măng xem xét lại công nghệ hiện có, đổi mới công nghệ và đổi mới môi trường xây dựng, tập trung vào các tòa nhà có thiết kế tiết kiệm năng lượng, nâng cao cơ sở hạ tầng công cộng và cải thiện các bãi chôn lấp chất thải.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Hiệp hội Xi măng Canada Michael McSweeney cho biết, nội dung hiện nay của Kế hoạch hành động vì khí hậu của British Columbia đã hình thành một khuôn khổ hành động cho các tổ chức, chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong việc tìm cách giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu. Ngành công nghiệp xi măng của British Columbia sẽ đi đầu trong đổi mới và phát triển bằng việc sử dụng các loại xi măng sản sinh lượng khí thải nhà kính thấp hơn, xi măng Portland-Limestone. Đây là một ví dụ điển hình cho cam kết hành động giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu của ngành công nghiệp xi măng Canada.

Theo Xây dựng Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *