Author Archives: goctrehoa.edu.vn

Những loại công trình nào được miễn giấy phép xây dựng?

Giấy phép xây dựng là điều kiện bắt buộc phải có trước khi chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình. Tuy nhiên, theo Luật Xây dựng 2014, một số trường hợp công trình vẫn được phép xây dựng mà không cần phải xin cấp loại giấy này. Theo quy định hiện hành, có […]