Author Archives: gockhampha.edu.vn

5 lời khuyên để phòng bệnh ung thư của chuyên gia

Ung thư là bệnh lý gây nên bởi nhiều yếu tố phối hợp, được chia thành 2 nhóm yếu tố: nhóm yếu tố thay đổi được (như hành vi lối sống, môi trường..) và nhóm yếu tố không thay đổi được (t.uổi, gen…). Tại Việt Nam, các ung thư phổ biến ở nam giới gồm […]