Author Archives: blogcuoi.edu.vn

Bệnh tan m.áu bẩm sinh: Nguy hiểm nhưng dễ phòng tránh

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ mang gen bệnh tan m.áu bẩm sinh (Thalassemia) cao trên thế giới, với khoảng 14 triệu người. Thalassemia đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng dân số và giống nòi, gây ra nhiều gánh nặng cho gia đình, xã hội. Những […]